Een sportongeval op training of wedstrijd is helaas snel gebeurd. Vanuit Geel-Zwart ben je verzekerd voor de medische kosten.

  1. Geef je ongeval door aan de club via het contactformulier op onze website en voeg een scan of foto van het geneeskundig getuigschrift toe. Op de spoed hebben ze hiervoor een standaard formulier of laat dit document invullen door een arts. 
  2. Betaal de rekeningen van de dokter, apotheker, ziekenhuis, kinesist,… voorlopig zelf.
  3. Overhandig de rekeningen vervolgens aan jouw ziekenfonds, dat een deel terugbetaalt en een verschilstaat opmaakt.
  4. Bezorg de verschilstaten en eventuele andere bewijsstukken aan Ethias en vermeld het dossiernummer. Je hoeft niet te wachten tot de volledige genezing om een afrekening aan Ethias te bezorgen.
  5. Ethias zal het betreffende bedrag rechtstreeks op het rekeningnummer dat jij opgaf storten.

In afwachting van een vlotte afhandeling van jouw dossier, wensen wij jou alvast een spoedig en volledig herstel toe.